+48 42 689 35 60 +48 506 066 857

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu internetowego www.ablogic.pl wraz z polityką cookies.

 

1.            Definicje

 

1.1. Administrator – AB logic Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000034269, o numerze NIP: 725-16-79-872.

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności i polityka cookies.

1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.ablogic.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.7. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem Serwisu.

 

2.            Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

 

2.1.        W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

3.            Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie

 

A) Korzystanie z Serwisu

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

B) Formularz kontaktowy

3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

D) Sklep internetowy

3.4. Administrator, podczas dokonywania zakupów lub procesu rejestracji w Sklepie Internetowym przez Użytkownika, będzie zbierał następujące dane osobowe:

    imię i nazwisko, nazwa działalności gospodarczej

    adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

    adres dostarczenia towaru,

    adres poczty elektronicznej (e-mail),

    numer telefonu,

    nip 

3.4.1  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu skorzystania z określonych funkcjonalności sklepu, na przykład do złożenia zamówienia i zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży (w tym dokonania i zaksięgowania zapłaty za towar, z uwzględnieniem opcji płatności elektronicznych)  , rejestracji konta użytkownika lub skorzystania z formularzy dostępnych na Sklepie Internetowym;

3.4.2. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

C) Marketing

3.5. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

3.5. Dane osobowe są przetwarzane:

3.5.1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;

3.5.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

 

4.            Pliki cookie

 

4.1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników (komputerach, tabletach etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

4.2. Dane osobowe Użytkowników zawartych w plikach cookies przetwarzane są w celu stworzenia jak najlepszej oferty produktów dopasowanej do potrzeb Użytkowników. Administrator dąży również do tego, aby wizyta na stronie www.ablogic.pl była dla Użytkowników przejrzysta oraz funkcjonalna. Z tego powodu Administrator informacje, które mogą stanowić dane osobowe, w postaci plików cookies.

4.3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 173 prawa telekomunikacyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli wyrażona przez Użytkownika zgoda. Zgoda jest wyrażana poprzez akceptację wykorzystania plików cookies podczas wizyty w Serwisie.

Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez zmianę ustawienia przeglądarki, z której korzysta Użytkownik. Bezpośrednio w Serwisie, Użytkownicy także mają wybór czy będą stosowane inne niż niezbędne pliki cookies.

4.4. Cookies używa następujących rodzajów plików cookies :

•             „cookies sesyjne” – są one plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy je ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie, aby umożliwić Użytkownikowi dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony oraz do „pamiętania” Użytkowników zalogowanych,

•             „cookies stałe”- są one plikami pozostającymi na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ustawionych przez Administratora parametrach plików cookies (do 180 dni), albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku Użytkownika w celu określenia, którzy Użytkownicy są nowi w witrynie, a którzy już ją odwiedzili,

•             „cookies stron trzecich” – są to pliki cookies od serwisów partnerskich właściciela Serwisu, podlegają one polityce prywatności określonej przez te serwisy. Używamy ich po to, aby za pomocą nowoczesnych narzędzi stworzyć dla Użytkownina jak najlepszą ofertę, dopasowaną do jego potrzeb i preferencji.

4.5. Systemy używane dla celów analizowania Serwisu

4.5.1. Warunki ogólne

Administrator chce, aby Serwis był zaprojektowany w najlepszy z możliwych sposobów. W celu nieustannego dążenia do poprawy jakości Administrator korzysta z narzędzi, które umożliwiają monitorowanie skuteczności ofert sieciowych. Narzędzi analitycznych Administrator planuje używać do gromadzenia następujących danych:

•             Za pomocą jakich linków użytkownicy online przekierowywani są na stronę www.ablogic.eu;

•             Które ze stron są odwiedzane, kiedy, jak często i w jakiej kolejności

•             Jakich informacji Użytkownicy wyszukują w Serwisie

•             Które linki bądź oferty są otwierane przez Użytkowników

•             Ile czasu Użytkownik spędził na danej podstronie Serwisu

•             Z jakich wersji językowych przeglądarek korzystają Użytkownicy

•             Czy Użytkownicy są jednocześnie klientami Administratora

•             Gdzie są zlokalizowani Użytkownicy

 

Na podstawie tych informacji Administrator planuje tworzyć statystyki, które pomogą mu uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

•             Które zakładki są w szczególności atrakcyjne dla Użytkowników

•             Które produkty są najbardziej interesujące dla Użytkowników

•             Jakie produkty powinniśmy oferować Użytkownikom.

4.6. Narzędzia i ich Dostawcy.

Serwis używa narzędzi pochodzących od zewnętrznych dostawców, pozwalających na: analitykę ruchu internetowego, pomiaru skuteczności działań marketingowych, badania zachowania Użytkowników oraz dopasowania reklam i komunikacji do konkretnych grup odbiorców. Dostawcy będą wykorzystywać pliki cookies, które zostaną zebrane przez nich, ale będą wykorzystane do realizacji celów Admnistratora (tzw. cookies stron trzecich). Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące dostawców, używanych przez nich narzędzi, celu w jakim wykorzystywane będą dane, a także szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych przez dostawców oraz wycofania zgody:

Dostawca

Narzędzie

Cel

Polityka prywatności Dostawcy

Jak wycofać zgodę

Google

1.Google Analytics

2. Google Ads

3. Google Tag Manager

mierzenie ruchu internetowego oraz zachowań użytkowników, analiza i dopasowywanie reklam oraz  komunikacji konkretnej grupy odbiorców, pomiar skuteczności działań marketingowych

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL

 

 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

 

 

5.            Okres przetwarzania Danych osobowych

 

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5.3. Dane zbierane w ramach dostarczanych przez dostawców narzędzi do analizowania strony internetowej będą przechowywane przez okres jaki zostanie przewidziany dla żywotności danego rodzaju plików cookies. Przypominamy, że Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki i usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia. Będzie to oznaczało wycofanie zgody na korzystanie z plików cookies.

 

6.            Uprawnienia Użytkownika

 

6.1. Użytkownik, wobec przetwarzania jego Danych osobowych przez Administratora posiada wobec niego następujące prawa:

             Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

             Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

             Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

             Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

             Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Użytkownika, w formacie pozwalającym na ich odczyt komputerowy. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

             Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

             Wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych w związku z wykorzystaniem plików cookies można w łatwy sposób dokonać poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.

6.2. Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć drogą e-mailową pod adresem: sklep@ablogic.com.pl.

6.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: kto składa wniosek, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

6.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do Użytkownika o dodatkowe informacje.

6.5. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Państwa o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek.

6.6. Użytkownik posiada także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przypuszczenia o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z RODO.

 

7.            Odbiorcy Danych osobowych

 

7.1. Odbiorcami Danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator jest zobowiązany ujawniać dane na podstawie stosownych przepisów a także podmioty, które wspierają Administratora w obsłudze procesów biznesowych – mogą to być podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, usługi marketingowe, transportowe/kurierskie. Takie podmioty współpracują z nami na podstawie odrębnych umów i przetwarzając Dane osobowe są zobowiązane do stosowania naszych poleceń i instrukcji lub prawnie wymaganych zasad przetwarzania danych osobowych.

7.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

8.            Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

 

8.1. W związku z tym, że Administrator korzysta z narzędzi analitycznych opisanych powyżej, może dojść do przekazania Danych osobowych Użytkowników do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”),

8.2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza EOG na podstawie mechanizmów legalizujących transfer poza EOG, w tym standardowych klauzul umownych oraz na podstawie decyzji wykonawczej KE stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony dla danych osobowych. Do przekazania danych poza EOG może także dojść w związku z faktem, iż dostawcy wspomagający świadczenie usług marketingowych posiadają serwery położone poza obszarem EOG, na co Administrator nie ma wpływu.

 

9.            Bezpieczeństwo Danych osobowych

 

9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

10.         Dane kontaktowe

 

10.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: sklep@ablogic.pl

 

11.         Zmiany Polityki prywatności

 

11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

11.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 23.10.2023.